понеделник, 24 януари 2011 г.

A is for Abbey and Natasha is the new brunette

If you`ve already seen the new V Magazine you know what I`m talkin' about, but if you haven`t...
Ако вече сте видели новото V Magazine знаете за какво говоря, но ако не сте...

A is for Abbey: New Supermodel... She is adorable like always and this season, undoubtedly belongs to her.
А е за Аби: Новият супер модел... Тя е очарователна както винаги и този сезон, несъмнено ще е нейният.


Natasha Poly is the new brunette (she`s awesome) and wears prints, the new spring trend. From floral and leopard to houndstooth and psychedelic, everybody will wear them this season.
Наташа Поли е новата брюнетка (страхотна е) и носи принтове, новата пролетна тенденция. От флорални и леопардови до пепит и многоцветни, всички ще ги носят този сезон.


Няма коментари:

Публикуване на коментар