вторник, 26 октомври 2010 г.

Anthology Of The Bag - Part Four (late 19th century)

In the fourth part of "Anthology of the bag" you`ll see the bags from the late 19th century. Coming soon the next part.

В четвъртата част на "Антология на чантата" ще видите чантите от края на XIXв. Очаквайте скоро и следващата част.


Embroidered bag with beads and tassels, France, 1850-1870.
Чанта с украса от бродерии, мъниста и пискюли. Изработена във Франция в периода 1850-1870г.

Velvet embroidered bag with pearls and turquoise, France, 1850-1870.
Кадифена чанта с бродерии, перли и тюркоаз. Изработена във Франция в периода 1850-1870г.

Velvet bag with brass decoration, France, 1874.
Кадифена чанта с месингова декорация. Изработена във Франция през 1874.

Embroidered bag with brass frame and chain, England, late 19th century.
Чанта с бродерия, месингова закопчалка и верига. Изработена в Англия в края на XIXв.

Leather and reed bag, Belgium, late 19th century.
Чанта от кожа и тръстика. Изработена в Белгия в края на XIXв.

Bag embroidered with silk, beads and tassels, France, late 19th century.
Чанта с украса бродерия от копринени конци, мъниста и пискюли. Изработена във Франция в края на XIXв.

Leather bag with painted wooden cover, Scotland, late 19th century.
Кожена чанта с дървена, изрисувана предна част. Изработена в Шотландия в края на XIXв.

Bible bag with Bible, late 19th century.
Чанта „Библия“ с Библия, изработена в края на XIXв.

Tartan box bag, Scotland, 1850-1900.
Чанта от тартан с форма на кутия. Изработена в Шотландия в периода 1850-1900г.


Love the fall... again... too much

At the beginning of the month published some photos and said that they are the best fall photos that I`ve ever seen... Well now I`ll post the second best fall photos that I`ve ever seen... May be I just love the fall too much, but the wether and the colors of nature are so magical...

В началото на месеца публикувах няколко снимки и казах, че това са най-добрите есенни снимки, които някога съм виждала... Е, сега ще публикувам вторите най-добри есенни снимки, които някога съм виждала... Може би прекалено много обичам есента, но времето и цветовете на природата са толкова вълшебни...
Model: Frida Gustavsson
Photographer: Magnus Magnusson
Published in November`s Elle Sweden

неделя, 24 октомври 2010 г.

Happy S. B-day

After you saw my yesterday`s inspiration, now is time to show you the result of my outfit. I think it turned out very well, simple and classic.
P.S. I`m sorry for the bad quality of the photos, but my camera isn`t good, I have to buy a new one soon...

След като видяхте вдъхновението ми за вчера, сега е време да ви покажа как се получи тоалета. Аз лично мисля, че се получи много добре, просто и класика.
П.П. Извинявам се за лошото качество на снимките, но камерата ми не е много добра, трябва да си купя нова скоро...събота, 23 октомври 2010 г.

Today`s Inspiration

Today`s Inspiration is from this pic. I really like the look and I decided to try it for the party this night and tomorrow I`ll post the result. Wish me luck :)

Днешното ми вдъхновение е от тази снимка. Наистина харесвам визията и затова реших да я пробвам за партито тази вечер, а утре ще публикувам резултата. Пожелайте ми успех :)

четвъртък, 21 октомври 2010 г.

MFW Shoes

This week I wasn`t very regular with my posts, but I`ll be more regular next week, I hope :)
Now is time for the most interesting shoes from the Milan Fashion Week. Honestly I want all of them, but I don`t know woman, who doesn`t want every pair of shoes in the world.

Тази седмица не бях много редовна с постовете си, но ще бъда по-редовна следващата, надявам се :)
Сега е време за най-интересните обувки от Седмицата на модата в Милано. Честно казано, аз искам всички, но всъщност не познавам жена, която да не иска всички обувки на света.

събота, 16 октомври 2010 г.

MFW Street Style

I`m really late with this post, because the Milan Fashion Week is over, but late is better than never. So after we saw for NYFW Street Style, let`s see what have to say for fashion the ladies from Milan.

Този пост е наистина закъснял, понеже седмицата на модата в Минало вече свърши, но по-добре късно, отколкото никога. Именно затова след като видяхме уличния стил от седмицата на модата в Ню Йорк, нека видим какво имат да ни кажат за модата дамите от Милано.


All photos are from style.com

петък, 15 октомври 2010 г.

Anthology Of The Bag - Third Part (early 19th century)

Introducing the third part of the "Anthology of the bag". It covers only the first half of 19th century, because the bags that I want to show you this time are a little more, but I sincerely hope not to be a problem and to have the patience to other week, when I`ll post and the other part of the century.

Представяме ви трета част от поредицата „Антология на чантата“. Тя обхваща само първатаполовина на XIXв., тъй като моделите, които искаме да ви покажем този път са малко повече, но искрено се надяваме да не възразите и да имате търпение до другата седмица, когато ще публикуваме и чантите от втората половина на XIXв.

Leather shoulder bag with tortoiseshell front and cast-iron closure, France, 1810.
Кожена чанта за през рамо с украса от коруба на костенурка и метална закопчалка. Изработена във Франция през 1810г.

Bag decorated with studs and cut-steel claps, France, 1810-1830.
Чанта с украса от метални капси и метална закопчалка. Изработена във Франция в периода между 1810-1830г.

Openwork filigree bag, France, early 19th century.
Чанта, изпълнена в ажурно-филигранна техника. Изработена във Франция в началото на XIXв.

Satin bag with embroidery, lace and tassels, France, early 19th century.
Сатенена чанта с украса от бродерии, дантела и пискюли. Изработена във Франция в началото на XIXв.

Papier-mache bag, France, 1820.
Чанта, изпълнена в техниката папие-маше. Изработена е във Франция през 1820г.

Intricately crocheted bag, France, 1820.
Чанта, плетена на една кука. Изработена във Франция през 1820г.

Tortoiseshell bag inlaid with mother-of-pearl, Germany, 1820.
Чанта от коруба на костенурка, инкрустирана със седеф. Изработена в Германия през 1820г.

Bag with silk embroidery and tassels, France, early 19th century.
Чанта, бродирана с копринени конци и пискюли. Изработена във Франция в началото на XIXв.

Beaded bag, Russia, early 19th century.
Чанта с украса от мъниста. Изработена в Русия в началото на XIXв.

Leather bag with tortoiseshell inlaid with mother-of-pearl, Germany, 1820.
Кожена чанта с украса от коруба на костенурка, инкрустирана със седеф. Изработена в Германия през 1820г.

Silk bag with ribbon work, England, 1830.
Копринена чанта с украса от ширити. Изработена в Англия през 1830г.

Beaded bag with silver claps, Netherlands, 1830.
Чанта с украса от мъниста и сребърна закопчалка. Изработена в Холандия през 1830г.


вторник, 12 октомври 2010 г.

четвъртък, 7 октомври 2010 г.

Anthology Of The Bag - Second Part (18th century)

Present you the second part of "Anthology of the bag", which includes some of the most interesting bags made in 18th century.

Представям ви втора част от поредицата „Антология на чантата“, която включва някои от най-интересните чанти, изработени през XVIIIв.


Silk bridal bag with portrait of Princess Maria Leszczynska, bride of King Louis XV, France, 1725.
Копринена булчинска чанта с портрета на принцеса Мария Лежинска, съпруга на Луи XV.
Изработена във Франция през 1725г.

Velvet bag, embroidered with silver thread, France, 18th century.
Кадифена чанта, бродирана със сребърен конец. Изработена във Франция през XVIIIв.

Beaded bridal bag, France, 18th century.
Чанта с украса от мъниста. Изработена във Франция през XVIIIв.

Embroidered silk bag with tassels, France, 18th century.
Чанта, бродирана със сребърен конец и пискюли. Изработена е във Франция през XVIIIв.

Embroidered silk bag, England, 18th century.
Чанта, бродирана с копринени конци. Изработена в Англия през XVIIIв.

Beaded bag, France, 18th century.
Чанта с украса от мъниста. Изработена във Франция през XVIIIв.

Linen bag with embroidered, England, 1766.
Чанта от лен с бродерия. Изработена в Англия през 1766г.

Bag with embroidered flowers, Spain, late 18th century.
Чанта с украса от бродирани цветя. Изработена в Испания в края на XVIIIв.