понеделник, 13 юни 2011 г.

Last Night

Some photos from last night, when with some friends went to the park. We just sat on the benches, drank beer and talked. It was really nice and relaxed after this busy and stressful week. I really love these evenings.

Няколко снимки от снощи, когато с няколко приятели отидохме в парка. Просто седяхме на пейките, пихме бира и си говорихме. Беше много приятно и отпускащо. Точно от това имах нужда след тази напрегната седмица. Наистина обичам тези вечери.

Me and my brother (I`m the older :))
Аз и брат ми (Аз съм по-голямата :))
With Stely (He is little strange here haha)
Със Стели (малко е странен тук хаха)

Няма коментари:

Публикуване на коментар