петък, 17 декември 2010 г.

Lamas on my hat

I have lamas on my hat, I have lamas on my hat...
This is one really cute and warm hat. It looks vintage and it really is. It was my brother`s, but he didn`t wear it and now it`s mine. I`m ready for the cold days in the mountain.

Имам лами на шапката, имам лами на шапката...
Това е една наистина страхотна и топла шапка. Изглежда стара и наистина е. Беше на брат ми, но той не я носи и сега е моя. Готова съм за студените дни в планината.

Няма коментари:

Публикуване на коментар