четвъртък, 2 септември 2010 г.

Present you my first articleYes, it`s officially this is my first article. It`s published by www.4anta.com. This is a new fashion guide for the modern girls, recommend you to check it. Soon I`ll post more new articles.
Another new thing is that my blog will be bilingual from today, cause I`ll have and some international followers. Thank you that follow me.

Да, официално това е първата ми статия. Публикувана е в www.4anta.com. Това е новият моден гид за модерните момичета и определено ви препоръчвам да го проверите, няма да съжалявате. Обещавам много скоро да публикувам и много нови статии.

Няма коментари:

Публикуване на коментар